Item

Laatste update 05 mei 2023

Aantal gezinnen 14915
Gezinnen met meeste kinderen 18 Hindrik Onnes en Grietien Jannes' Dilling
Aantal personen 32011