woman‎Ancke‏‎
Overleden ‎voor 1622 Terwispel, Opsterland, fr/nld

Huwelijk/relatie met:

manFeytie Wybes'‏
Overleden ‎voor 1622 Terwispel, Opsterland, fr/nld

Kinderen:

1.
womanIebel Feyties'‏
Overleden ‎voor 1622 Boornbergum, Smallingerland, fr/nld